معرفی نرم افزار SAPT

Symmetry-Adapted Perturbation Theory بسته نرم افزاری برای آنالیز برهمکنش های بین مولکولی با استفاده از نظریه اختلال سازگار با تقارن است. بر اساس نظریه SAPT انرژی برهمکنش به صورت مجموعه ای از تصحیحات قابل اختلال توصیف می شود و تجزیه انرژی برهمکنش به مؤلفه های فیزیکی سازنده آن ویژگی منحصر به فرد SAPT است.  این نرم افزار کاربرد بسیار زیادی در مطالعه نیروهای بین مولکولی دارد.

ویژگیهای کلیدی:

- تجزیه انرژی برهمکنش بین مولکولی به مؤلفه فیزیکی سازنده آن

- آنالیز برهمکنش بین دیمرها و تری مر ها

 

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com