معرفی نرم افزار GAMESS

Gamess نرم افزاری است برای انجام محاسبات شیمی کوانتوم که با هدف ارائه جایگزینی رایگان و متن باز برای نرم افزار Gaussian ساخته شده است. 

ویژگیهای کلیدی: 

- محاسبه تابع موج و همبستگی الکترون با استفاده از روش های CI، MP2، CC و DFT

 - محاسبه ساختار بهینه، حالت گذار و مسیر واکنش

 - محاسبه حالات برانگیخته با استفاده از روش CI , EOM و TD-DFT

 - محاسبه فرکانس های ارتعاشی IR و RAMAN

- شبیه سازی حلال با استفاده از مدلهای پیوسته و گسسته

 - محاسبه آثار نسبیتی

- قابلیت انجام محاسبه بر روی سیستم های بسیار بزرگ با استفاده از روش Fragment Molecular Orbital

- محاسبه تابع موج هسته ای با استفاده از روش های VSCF و NEO

 

 

 

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com