معرفی نرم افزار VMD

Visual Molecular Dynamincs نرم افزاری برای نمایش، انیمیشن سازی و آنالیز ساختارهای بزرگ بیوشیمایی با استفاده از ابزارهای گرافیک 3 بعدی و زبانهای اسکریپت نویسی است. VMD بازه گسترده ای از نمایش های مولکولی، سبک های رنگ آمیزی و ... را فراهم می کند.

ویژگیهای کلیدی:

نمایش تعاملی ( همزمان با انجام پروسه) ساختار مولکولی، خط سیر دینامیک مولکولی، توالی ها و نقشه های چگالی

- سهولت ساخت ساختار، آماده سازی شبیه سازی و آنالیز داده ها

 - اجرای شبیه سازی دینامیک مولکولی به صورت تعاملی

- ابزارهایی برای ساخت انیمیشن 

- قابلیت نمایش نتایج خروجی برنامه های CPMD، GAMESS، GAUSSIAN، ESPRESSO و سازگاری کامل با نرم افزار دینامیک مولکولی NAMD

 

 

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com