معرفی نرم افزار NWChem

NWChem نرم افزاری است که با هدف فراهم کردن ابزارهای شیمی محاسباتی با مقیاس پذیری بالا طراحی شده است. این مقیاس پذیری هم به معنی قابلیت حل مسائل علمی بزرگ و هم معنی توانایی انجام محاسبات کلاسترهای بزرگ از رایانه های موازی است.

ویژگیهای کلیدی:

- مناسب برای نانو ساختارها، مولکولهای زیستی و سیستمهای حالت جامد

- حل مسائل با استفاده از نظریه های کوانتومی، کلاسیکی و روش ها ترکیبی

- حل مسائل برای حالات برانگیخته و پایه

- استفاده از بازه گسترده ای از توابع پایه شامل انواع توابع گوسی و موج مسطح

- محاسبه خواص مولکولی و آثار نسبیتی

- شبیه سازی مولکولی با استفاده از دینامیک مولکولی کلاسیک و کوانتومی

 

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com