معرفی نرم افزار Molekel

Molekel نرم افزاری برای ترسیم ساختار و سطوح مختلف مولکولی است.

ویژگیهای کلیدی:

- نمایش سطوح مختلف مولکولی شامل: اوربیتال ها، سطوح همسطح از ماتریس چگالی، سطوح همسطح از داده های فایل gaussian cube، سطوح SAS , SES و سطوح واندروالس

- استفاده از روش های مختلف برای تسریع در ارائه نمایش ساختار و سطوح مولکولی

- ساخت انیمیشن از سطوح مولکولی و مدهای ارتعاشی

- ساخت تصاویر با کیفیت بالا 300+ DPI  برای چاپ

- ساخت فایل postscript و pdf

 

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com