معرفی نرم افزار SAPT

Symmetry-Adapted Perturbation Theory بسته نرم افزاری برای آنالیز برهمکنش های بین مولکولی با استفاده از نظریه اختلال سازگار با تقارن است. بر اساس نظریه SAPT انرژی برهمکنش به صورت مجموعه ای از تصحیحات قابل اختلال توصیف می شود و تجزیه انرژی برهمکنش به مؤلفه های فیزیکی سازنده آن ویژگی منحصر به فرد SAPT است.  این نرم افزار کاربرد بسیار زیادی در مطالعه نیروهای بین مولکولی دارد.

ویژگیهای کلیدی:

- تجزیه انرژی برهمکنش بین مولکولی به مؤلفه فیزیکی سازنده آن

- آنالیز برهمکنش بین دیمرها و تری مر ها

معرفی نرم افزار NWChem

NWChem نرم افزاری است که با هدف فراهم کردن ابزارهای شیمی محاسباتی با مقیاس پذیری بالا طراحی شده است. این مقیاس پذیری هم به معنی قابلیت حل مسائل علمی بزرگ و هم معنی توانایی انجام محاسبات کلاسترهای بزرگ از رایانه های موازی است.

ویژگیهای کلیدی:

- مناسب برای نانو ساختارها، مولکولهای زیستی و سیستمهای حالت جامد

- حل مسائل با استفاده از نظریه های کوانتومی، کلاسیکی و روش ها ترکیبی

- حل مسائل برای حالات برانگیخته و پایه

- استفاده از بازه گسترده ای از توابع پایه شامل انواع توابع گوسی و موج مسطح

- محاسبه خواص مولکولی و آثار نسبیتی

- شبیه سازی مولکولی با استفاده از دینامیک مولکولی کلاسیک و کوانتومی

معرفی نرم افزار Multiwfn

Multiwfn نرم افزاری قدرتمند برای آنالیز تابع موج است که تقریبا قادر به انجام تمامی آنالیزهای مهم تابع موج (بجز NBO) است.

ویژگیهای کلیدی:

- توانایی خواندن تابع موج از انواع فایلها ورودی مانند wfn، wfx، fch، NBO plotfile، Molden input file و خواندی ساختار فایل از فایل های pdb، xyz، DMOL3، grd، gaussian cub

- آنالیز توپولوژی برای چگالی الکترون (آنالیز AIM)

- آنالیز جمعیت با استفاده از روشهای مختلف: Hirshfeid، VDD، Muliken، Luwdin، Modified MPA و ...

- آنالیز مرتبه پیوند با استفاده از نظریه های مختلف: Mayer bond order، multi-center bond order و ...

- رسم طیف های UV-vis/ECP، RAMAN، IR، VCD

- محاسبه بسیاری از پارامترهای قابل استخراج از توابع موج مانند حجم واندروالس و 

- محاسبه بسیاری از اندیس های مجازی وابسته به تابع موج مانند اندیس های آروماتیسته، HOMA، و ...

- نمایش ساختار مولکولی و اوربیتالها، MO, NBO, natural orbitals، و ...

- نمایش مستقیم نتایج به صورت ساختار سه بعدی، گراف و نمودار

معرفی نرم افزار Gaussian

گوسین نرم افزار جامع محاسبات ساختار الکترونی و مدلسازی مولکولی است که محبوبیت زیادی بین شیمیدان ها، بیوشیمی دانها و فیزیکدانها دارد. این نرم افزار تقریبا شامل اکثر روشهای کوانتوم مکانیکی برای مدلسازی مولکولی است و با استفاده از این روشها انرژی، ساختار بهینه شده، فرکانس های ارتعاشی و خواص مولکولها و واکنش ها را محاسبه می کند.

ویژگیهای کلیدی: 

- پشتیبانی از جدیدترین روشهای کوانتومی مدلسازی مولکولی

- کارایی بالا برای رایانه های تک هسته ای، چند هسته ای و چندپردازنده

- سهولت ساخت فایل ورودی و کنترل آسان محاسبات

 - جستجوی ساختار بهینه، حالت گذار و مسیر واکنش

 - اعمال چندین سطح محاسباتی مختلف روی قسمت های

مختلف سیستم با استفاده از روش ONIOM

معرفی نرم افزار GAMESS

Gamess نرم افزاری است برای انجام محاسبات شیمی کوانتوم که با هدف ارائه جایگزینی رایگان و متن باز برای نرم افزار Gaussian ساخته شده است. 

ویژگیهای کلیدی: 

- محاسبه تابع موج و همبستگی الکترون با استفاده از روش های CI، MP2، CC و DFT

 - محاسبه ساختار بهینه، حالت گذار و مسیر واکنش

 - محاسبه حالات برانگیخته با استفاده از روش CI , EOM و TD-DFT

 - محاسبه فرکانس های ارتعاشی IR و RAMAN

- شبیه سازی حلال با استفاده از مدلهای پیوسته و گسسته

 - محاسبه آثار نسبیتی

- قابلیت انجام محاسبه بر روی سیستم های بسیار بزرگ با استفاده از روش Fragment Molecular Orbital

- محاسبه تابع موج هسته ای با استفاده از روش های VSCF و NEO

 

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com