معرفی نرم افزار Gabedit

Gabedit یک رابط گرافیکی برای برنامه های بسیاری از برنامه های شیمی محاسباتی مانند: GAMESS, Gaussian, Q-Chem, NWChem و ... است.

این نرم افزار از بازه بزرگی از فرمت فایل های ساختار مولکولی پشتیبانی می کند و توانایی نمایش نتایج محاسبات بسیاری از نرم افزارها را دارد. همچنین امکان رسم ساختار و ذخیره آن به فرمت های متفاوت وجود دارد.

ویژگیهای کلیدی:

- توانایی ساخت فایل ورودی برای بسیاری از نرم افزارهای محاسباتی شیمی

- توانایی نمایش نتایج محاسبات گوناگون نرم افزارهای محاسباتی شامل: ساختار مولکولی، اوربیتالهای مولکولی، سطح چگالی الکترون، پتانسیل های الکترو استاتیک و ...

- سبک ها مختلف نمایش برای سطوح مختلف مولکولی

- قابلیت ساخت انیمیشن از مدهای ارتعاشی، و انواع حرکت های مولکولی

- نمایش طیف های RAMAN, IR, UV/Vis

- ذخیره عکس با فرمت های گوناگون

- بهینه سازی ساختار با استفاده از روش MM و پارامترهای Amber 99

 

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com