معرفی نرم افزار Matlab

Matlab یک زبان برنامه نویسی سطح بالا و محیط نرم افزاری تعاملی برای انجام محاسبات عددی برنامه نویسی و نمایش نتایج به صورت گرافیکی است. با استفاده از  این نرم افزار می توان  آنالیز داده ها، توسعه الگوریتم ها، ساخت مدل ها و برنامه های کاربردی را انجام داد. مجموعه زبان، ابزارها، و توابع ریاضی داخلی شما را قادر می سازد که راه های مختلف برای رسیدن به جواب مسائل را بسیار سریعتر از نرم افزارهای صفحه گسترده و زبانهای سنتی برنامه نویسی مانند سی یا جاوا بیابید.

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com