نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 166
کارگاه مجازی آشنایی با لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2943
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 5673
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4562
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1658
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3079
کارگاه مجازی آموزش Experimental Design نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1552
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو پیشرفته نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 594
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 457
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار متریالز استودیو (محاسبات کوانتومی) نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 586