نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 6424
کارگاه مجازی لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 9145
کارگاه مجازی نرم‌افزار محاسبات ساختارالکترونی گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 15191
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 11735
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4347
کارگاه مجازی نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 11224
کارگاه مجازی آموزش طراحی آزمایش نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 5627
کارگاه مجازی آموزش پیشرفته نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4530
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2835
کارگاه مجازی آموزش محاسبات کوانتومی با استفاده از متریالزاستودیو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 7327

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com