نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1830
کارگاه مجازی آشنایی با لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 5430
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 8529
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 7147
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2500
کارگاه مجازی آموزش مقدماتی نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 5716
کارگاه مجازی آموزش طراحی آزمایش نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2659
کارگاه مجازی آموزش پیشرفته نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2090
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1315
کارگاه مجازی آموزش محاسبات کوانتومی با استفاده از متریالز استودیو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2256