نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 469
کارگاه مجازی آشنایی با لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3218
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 6204
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4943
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1792
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3323
کارگاه مجازی آموزش Experimental Design نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1777
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو پیشرفته نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 779
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 578
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار متریالز استودیو (محاسبات کوانتومی) نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 788