نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 687
کارگاه مجازی آشنایی با لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3466
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 6714
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 5432
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1910
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3771
کارگاه مجازی آموزش Experimental Design نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1923
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو پیشرفته نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1077
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 670
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار متریالز استودیو (محاسبات کوانتومی) نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1014