نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2835
کارگاه مجازی آشنایی با لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 6337
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 10242
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 8418
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3051
کارگاه مجازی آموزش مقدماتی نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 6935
کارگاه مجازی آموزش طراحی آزمایش نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3388
کارگاه مجازی آموزش پیشرفته نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2977
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1807
کارگاه مجازی آموزش محاسبات کوانتومی با استفاده از متریالز استودیو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3453