نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 5522
کارگاه مجازی لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 8299
کارگاه مجازی نرم‌افزار محاسبات ساختارالکترونی گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 13718
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 10819
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4053
کارگاه مجازی نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 9932
کارگاه مجازی آموزش طراحی آزمایش نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4934
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2522
کارگاه مجازی آموزش محاسبات کوانتومی با استفاده از متریالزاستودیو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 6137