نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2266
کارگاه مجازی آشنایی با لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 5817
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 9235
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 7665
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2733
کارگاه مجازی آموزش مقدماتی نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 6326
کارگاه مجازی آموزش طراحی آزمایش نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2997
کارگاه مجازی آموزش پیشرفته نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2481
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1576
کارگاه مجازی آموزش محاسبات کوانتومی با استفاده از متریالز استودیو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2881