نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3885
کارگاه مجازی آشنایی با لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 6987
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 11389
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 9194
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3523
کارگاه مجازی آموزش مقدماتی نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 7855
کارگاه مجازی آموزش طراحی آزمایش نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3923
کارگاه مجازی آموزش پیشرفته نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3613
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2085
کارگاه مجازی آموزش محاسبات کوانتومی با استفاده از متریالز استودیو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4244