برنامه کارگاه‌های مجازی نیکوپردازش بهار ۱۴۰۰

Spring 1400 schdule

  • روزهای برگزاری کارگاه با رنگ خاکستری و آخرین مهلت ثبت‌نام با رنگ زرد مشخص شده است.
  • برای اطلاعات بیشتر روی لینک‌های زیر کلیک کنید.