workshop icon

‌کارگاه‌های آموزشی زمستان ۹۸

کارگاه مجازی لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی»» پایان دوره

مهلت ثبت نام: ۹ بهمن ۹۸
طول دوره: ۷ جلسه
تاریخ برگزاری: ۱۰ تا ۲۲ بهمن ۹۸

کارگاه آموزش GROMACS »» پایان دوره

مهلت ثبت نام: ۲۳ بهمن ۹۸
طول دوره: ۸ جلسه
تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن تا ۱۵ اسفند ۹۸

کارگاه مجازی آموزش Gaussian مقدماتی و پیشرفته»» پایان دوره

مهلت ثبت نام: ۲۳ بهمن ۹۸
طول دوره: ۹ جلسه
تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن تا ۱۸ اسفند ۹۸

کارگاه آموزش Quantum Espresso مقدماتی »» پایان دوره

مهلت ثبت نام: ۲۳ بهمن ۹۸
طول دوره: ۶ جلسه
تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن تا ۹ اسفند ۹۸

کارگاه آموزش Quantum Espresso پیشرفته »» پایان دوره

مهلت ثبت نام: ۱۰ اسفند ۹۸
طول دوره: ۵ جلسه
تاریخ برگزاری: ۱۱ تا ۲۳ اسفند ۹۸

کارگاه مجازی آموزش Materials Studio محاسبات کوانتومی»» پایان دوره

مهلت ثبت نام: ۲۳ بهمن ۹۸
طول دوره: ۸ جلسه
تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن تا ۱۸ اسفند ۹۸

کارگاه آموزش NAMD »» پایان دوره 

مهلت ثبت نام: ۲۳ بهمن ۹۸
طول دوره: ۷ جلسه
تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن تا ۱۲ اسفند ۹۸

کارگاه آموزش Experimental Design »» پایان دوره 

مهلت ثبت نام: ۲۳ بهمن ۹۸
طول دوره: ۷ جلسه
تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن تا ۱۲ اسفند ۹۸

کارگاه آموزش NWChem »» به زودی

مهلت ثبت نام: ---
طول دوره: ۷ جلسه
تاریخ برگزاری: ---

کارگاه آموزش AutoDock »» به زودی

مهلت ثبت نام: ---
طول دوره: ۷ جلسه
تاریخ برگزاری: ---